דמיון אות וא”ו לאות זי”ן

מאגר שו”ת הרבקטגוריה: דמיון בכתיבת האותיותדמיון אות וא”ו לאות זי”ן
Shlomo-admin צוות asked 2 שנים ago

אות וא”ו שדומה קצת לזי”ן באופן שצריך להראותה לתינוק, וכשהראו לתינוק קרא רי”ש, מה דינה?

1 Answers
Shlomo-admin צוות answered 2 שנים ago

כיון שהספק הוא אם היא וא”ו או זי”ן, א”כ יש שתי אפשרויות שהתינוק יקרא, או ו’ או ז’, ואם קרא אות אחרת שכלל לא היה עליה ספק כגון רי”ש, או כ”ף או יו”ד, אין קריאתו מועילה כלל, ואמרינן שתינוק טפש הוא. כדמוכח מרבותינו הראשונים, שהתינוק מועיל רק במקום שיש ספק, וכמ”ש בסה”ק יריעות שלמה (ח”ב כלל ח הערה 18 ד”ה ומה שכתבנו). ע”ש.

וכן מצוי דבר זה לפעמים כאשר מרגילים את התינוק באותיות המזוזה, לפני ששואלים אותו על האות המסופקת, [עיין בסה”ק יריעות שלמה ח”א (פרק י”ג סעיף י’], ומראים לו אותיות שהן כשרות ללא כל ספק, ואז קורא את אחת מהן כאות אחרת, כגון שאומר על כ”ף פשוטה, רי”ש, בודאי שאין להתחשב בקריאתו, שהרי אין לנו ספק כלל על צורת האותיות הכשרות במזוזה, וכל מה שהראינו לו הוא כדי להרגילו באותיות הקטנות. ולכן בנד”ד יש להראות את האות לתינוק אחר.

Recommended

Popular Playlist