מידע לסופרי סת"ם

מבחני סת”ם לסופרים לקבלת כתב סמיכה

החומר ההלכתי:

1).   משנה ברורה  – סימן ל”ב סעיף א’-ל”ו (כולל ל”ו). סימן ל”ו כולל משנת סופרים.
2).  יריעות שלמה ח”א – הלכות בלבד ללא המקורות.
3).  קול יעקב  –  יו”ד סימן רע”ו / יריעות שלמה חלק ד פרקים ד-ו.
הגיל גיל הסופר 18 ומעלה

להביא לבחינה:

1). המלצה מראש הכולל או הרב המקומי שהוא מכיר את הסופר, ולדעתו יכול לעסוק במלאכת כתיבת סת”ם
2). דוגמת כת”י הסופר – 3 – מזוזות, או זוג תפלין, או ג’ עמודים ס”ת או מגילה
3). דיו וקולמוס וחתיכת קלף לכתיבה במקום.

אופן הבחינות :

1) מבחן בכתב  – על המשנ”ב ויריעות שלמה (ע”פ קונטרס משנת הסופרים).
2) מבחן בע”פ  – יריעות שלמה ח”א, קול יעקב  (סימן רע”ו) או יריעות שלמה ח”ד פרקים ד-ו

מועדי הבחינות:

1). מבחן בכתב  – כל יום בשעה 1.00 בצהרים (למעט יום ו’) בתאום טלפוני מראש     035747316 בין השעות 1-2 בצהרים.
2). מבחן בע”פ – בתאום טלפוני מראש. (אם הסופר מוכן לבחינה, אפשר לקיימה תוך שבועיים מהמבחן בכתב)

תוקף התעודה:

לכל היותר לשלש שנים.
עלות – 350 ₪  [מחיר זה יפה כוחו עד לקבלת התעודה – אף אם נכשל הנבחן כמה פעמים, אינו צריך לשלם יותר].
ניתן להבחן מבחן בכתב במקום מגוריך במידה ויש מורשה למבחנים מטעם המכון באיזור מגוריך. [יש לברר במכון דרך הטלפון].

לתשומת לב:

אם  לסופר אין דוגמת כת”י כנ”ל או שכתב ידו אינו מהודר לכתחילה, יקבל תעודה זמנית בלבד למשך חודשיים, ובמידה וישפר את כת”י יקבל תעודה קבועה.

קורסים – לסופרים – מגיהים – מכניסי  פרשיות

יש ליצור קשר טלפוני עם המכון – לקבלת פרטים 035747316