האחרונות
א שנשחתה צורתה לגמרי בשם קודש
א שנשחתה צורתה
א שראשה כקו שווה
אבק גירוד או אבקה לבנה שכיסו את השם
אודות דבק עור למילוי נקבים
הבא
קודם
 
א שנשחתה צורתה לגמרי בשם קודש
א שנשחתה צורתה
א שראשה כקו שווה
אבק גירוד או אבקה לבנה שכיסו את השם
אודות דבק עור למילוי נקבים
הבא
קודם
[adning id="3527"]